Χάρτης Αμφίπολης, Λόφου Καστά

Χάρτης της περιοχής Νέας Μεσολακκιάς, του Δήμου Αμφίπολης και του λόφου Καστά όπου γίνονται οι αρχαιολογικές ανασκαφές του ταφικού μνημείου.